KOMİTELER

1.ÜYE VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME KOMİTESİ

 

2. PROJE ÜRETİM, WEB SİTESİ VE REKLAM KOMİTESİ

Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli, kişilik itibariyle saygın üyelerden oluşan bu derneğin misyonu; amacına uygun kadın girişimcileri desteklemek, nitelik ve sayılarını arttırmaktadır.